.

Unge voksne med alkoholproblemer

Unge med alkoholproblemerEt stort antal 16-24-årige drikker i dag så meget, at det kan kategoriseres som et misbrug. Men kun et fåtal søger hjælp for det, viser tal fra den offentlige alkoholbehandling.

Tal fra Center for Rusmiddelforskning viser, at 32.000 unge voksne i alderen 16-24 år har et alkoholforbrug, der er så højt, at det falder ind under misbrug. Men kun 1.880 i alderen 18-29 år var i alkoholbehandling i 2013.

Tabuet

Tabuet om alkoholens skyggesider er en væsentlig årsag til, at mange unge går rundt med alkoholproblemer, uden at få gjort noget ved det.
Alkoholmisbrug har historisk set altid været omgærdet af tabu, og en alkoholiker, som blev kaldt dranker i gamle dage, har alle dage været opfattet som en skidt karakter med slatten rygrad.
Undersøgelser viser at:

  • 60 % synes, det er tabu at tale om, hvis man har et alkoholproblem
  • 10 % har talt om problemet med en, de synes, drikker for meget


Billedet af en alkoholiker som den hjemløse uden arbejde og uden socialt netværk har meget lidt hold i virkeligheden.
Faktisk har flertallet af dem, der får alkoholproblemer, både arbejde, familie og et godt netværk, viser en rapport fra Statens Institut for Folkesundhed udgivet i 2012.
Ud af Sundhedsstyrelsens estimat på 140.000 personer, som er decideret afhængige af alkohol i Danmark, falder kun omkring 15.000 under kategorien socialt udstødte eller det, som i daglig tale omtales ‘manden på bænken’.

Gratis professionel skræddersyet hjælp hos kommunerne

Få gratis og professionel hjælp gennem kommunen.
Husk, et alkoholproblem er kun tabu indtil man gør noget ved det.

Siden 2007 har alle haft ret til gratis og professionel alkoholbehandling gennem kommunen.
De tilbyder et bredt udvalg af behandlingsformer, for der er ikke to mennesker, der er ens.
Den individuelle tilgang gør kommunens behandlingstilbud til det mest succesfulde.
Find din lokale alkoholrådgivning på hope.dk.

Drikker du for meget, eller er du tæt på en, der gør, kan du tage kontakt til den kommunale alkoholrådgivning, som kan hjælpe med støttende samtaler og behandling alt efter behov.
Alle er velkomne til at ringe – også hvis du er i tvivl om, hvorvidt der er et problem.
Du har ret til at være anonym, når du henvender dig, og det er også muligt at være anonym til rådgivende samtaler.
Det betyder også, at du kan henvende dig til en anden kommune end din egen.

Tag første skridt – du vil aldrig fortryde det

Det allersværeste for en drikkende eller en pårørende er at anerkende problemet og gøre noget ved det. Det skyldes blandt andet frygt for omverdenens reaktion.
Men dem, der har gjort noget ved deres alkoholproblemer og oplevet opmuntringerne, anerkendelsen og klappene på skulderen, fortæller, at de ville ønske, at de havde søgt hjælp noget før.